Nowe druki sprawozdań obowiązujące w ramach modułu 3 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Nowe druki obowiązujące

W związku ze zbliżającym się terminem złożenia sprawozdań ( tj. 28 lutego 2023 r.)
przez publiczne szkoły podstawowe, objęte wsparciem finansowym w module 3 rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r., informujemy iż opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki nowe wzory dokumentacji, dotyczącej sprawozdań z realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zostały udostępnione (w wersji edytowalnej) do stosowania w 2023 r.:

  1. wzór sprawozdania szkoły do organu prowadzącego z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

pod adresem https://www.gov.pl/attachment/8a0259ca-73c6-4d3b-a294-3119e6eee8ee

  1. wzór sprawozdania organu prowadzącego do wojewody z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

pod adresem https://www.gov.pl/attachment/e0bdb7de-9646-4a01-8634-468fbc9e6370

Wymienione wzory dokumentów należy zastosować do sprawozdania z realizacji programu
w 2022 r. zgodnie z rozporządzeniem i programem.

Wzory wszystkich aktualnych druków zamieszczone zostały na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka , sekcja Co robimy > Oświata
i wychowanie > Programy i projekty > „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” > Aktualizacja dokumentacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu
od 2022 r.