Wykaz organów prowadzących do objęcia wsparciem finansowym modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.