Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022

wzór wniosku do Wojewody

Pismo do JST

Wniosek 2020

Załącznik do wniosku 2020