Organizacja konkursu na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w 2022 r. letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa śląskiego

Załączniki:

Ogłoszenie konkursu

Wytyczne 2022

wzór oferty

Zal.1- wskazanie uczestników wypoczynku

Zal.2 – kalkulacja

Zal.3 – kadra

Zal. 4 – klauzula informacyjna