Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w 2020 roku letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa śląskiego

Aktualizacja rozstrzygnięcia

Akceptacja wyboru