Otwarty konkurs na powierzenie ( sfinansowanie) wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w 2021 roku letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa śląskiego

Ogłoszenie konkursu na wypoczynek

Wzór oferty

Wytyczne 2021

Zalacznik_1- wskazanie uczestników wypoczynku

Zalacznik_2 – kalkulacja

załącznik 3 – kadra

Załącznik Nr 4 – klauzula informacyjna