Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę dostępu do internetu oraz transmisji danych dla Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Formularz ofertowy

Zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Zał. 2 – Klauzula informacyjna