Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wentylacji w pomieszczeniach archiwum Kuratorium Oświaty

znajdujących się w piwnicy budynku przy ul. Krzywej 2 w Sosnowcu

Informacja o udzieleniu zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź na zapytanie 

Załącznik nr 4 – rzut pomieszczeń

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 – umowa

Załącznik nr 3-klauzula informacyjna