Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z montażem dwóch platform dla osób niepełnosprawnych typu VIMEC V64

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na  zakup wraz z montażem dwóch platform dla osób niepełnosprawnych typu VIMEC V64: 

– w budynku przy ul. Piastowskiej 44 w Bielsku-Białej,

– w budynku przy ul. Krzywej 2 w Sosnowcu


Informacja o udzieleniu zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty

Pytanie do postępowania wraz z odpowiedzią

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

Załącznik Nr 3 – Klauzula informacyjna