Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i montaż klimatyzacji – DKO Częstochowa

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i montaż klimatyzacji w budynku w którym mieści się Delegatura Kuratorium Oświaty w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 7


Informacja o udzieleniu zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty

Pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz załącznik

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1.1.

Załącznik Nr 1.2.

Załącznik Nr 1.3

Załącznik Nr 1.4

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – Wzór umowy

Załącznik Nr 4 – Klauzula informacyjna