Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na kompleksową dostawę energii elektrycznej – DKO Bielsko-Biała

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na kompleksowej dostawie energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla  Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej  ul. Piastowska 44 od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2023r.


Informacja o udzieleniu zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – klauzula informacyjna