Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup samochodu osobowego wraz z wyposażeniem na potrzeby Kuratorium Oświaty i jego Delegatur


Informacja o udzieleniu zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty

Pytanie wraz z odpowiedzią

Modyfikacja przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – klauzula informacyjna