Postępowanie w trybie zapytania ofertowego: ochrona fizyczna oraz monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę polegająca na ochronie fizycznej oraz monitorowaniu sygnałów lokalnego systemu alarmowego w budynku Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 44  i w Sosnowcu przy ul. Krzywej 2.


informacja o udzieleniu zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – wzór umowy

Załącznik Nr 4 – klauzula informacyjna