Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę 109 szt. podnóżków dla Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur.

Odpowiedź na pytania

Zał. Nr 1 opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji


Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – formularz oferty

Załącznik Nr 3 – wzór umowy

Zał. Nr 1 do wzoru umowy

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna