Kategoria: Plan nadzoru

Wznowienie realizacji planu nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020 w części dotyczącej monitorowania

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej nr DKO-WNP.4092.33.2020DB z 24 lipca 2020 roku wznawia  się realizację planu nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020 w części dotyczącej monitorowania. Wznowienie dotyczy następujących zakresów monitorowania: w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych: „Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych”; w publicznych i niepublicznych szkołach […]