Kategoria: Plan nadzoru

Wznowienie realizacji planu nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020 w części dotyczącej monitorowania

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej nr DKO-WNP.4092.33.2020DB z 24 lipca 2020 roku wznawia  się realizację planu nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020 w części dotyczącej monitorowania. Wznowienie dotyczy następujących zakresów monitorowania: w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych: „Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych”; w publicznych i niepublicznych szkołach […]

Zawieszenie do odwołania realizacji planu nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej DKO-WNP.4092.33.2020.EL z dnia 24 marca 2020 roku realizacja planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020 zostaje zawieszona do odwołania. W ramach nadzoru pedagogicznego, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, będzie prowadzone monitorowanie przyjętych przez szkoły i placówki rozwiązań […]