Kategoria: Plan nadzoru

Zawieszenie do odwołania realizacji planu nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej DKO-WNP.4092.33.2020.EL z dnia 24 marca 2020 roku realizacja planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020 zostaje zawieszona do odwołania. W ramach nadzoru pedagogicznego, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, będzie prowadzone monitorowanie przyjętych przez szkoły i placówki rozwiązań […]