Wydawanie duplikatów

Wydawanie duplikatów:

  • państwowych świadectw i dyplomów szkolnych
  • świadectw robotnika wykwalifikowanego i dyplomów mistrza

Szczegółowe informacje  »»  Karty informacyjne o sposobie załatwiania spraw  »» Karta informacyjna nr 5