Zasady przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania do archiwum

Zasady przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Katowicach określone są w Karcie informacyjnej nr 48   (Karty informacyjne o sposobie załatwiania spraw)