Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez organy zewnętrzne w Kuratorium Oświaty w Katowicach w 2018 r.

Pobierz informacje o kontrolach