Kontrole zewnętrzne – 2021

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez organy zewnętrzne w Kuratorium Oświaty w Katowicach w 2021 r.