Kontrole zewnętrzne 2022

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez organy zewnętrzne w Kuratorium Oświaty w Katowicach w 2022 r.