Kontrole zewnętrzne 2023

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez organy zewnętrzne w Kuratorium Oświaty w Katowicach w 2023 r.