Karta informacyjna nr 33 – przyznanie wstępnej akredytacji i akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli

Uzyskanie decyzji o przyznaniu wstępnej akredytacji i akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli.


Aktualizacja: 2024.06.13

karta-informacyjna-nr-33