Karta nr 34 – odwołania od orzeczeń publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych

Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wydanych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne publiczne poradnie specjalistyczne.


Aktualizacja: 2024-06-17

 

Załączniki

Karta nr 34
Data: 2024-06-17, rozmiar: 26 KB