Karta nr 35 – wyznaczenie dyrektora w związku z awansem zawodowym nauczyciela odbywającego staż i zatrudnionego w różnych szkołach

wyznaczenie dyrektora, który wykona czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela, w przypadku gdy nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, a w każdej z nich poniżej ½ etatu, ale łączny wymiar zatrudnienia wynosi co najmniej ½ etatu oraz wskazanie właściwego organu do złożenia wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego


Aktualizacja: 2024-06-24

 

Załączniki

Aktualizacja_ karta-informacyjna-35-24.06.2024r.
Data: 2024-06-28, rozmiar: 55 KB