Karta informacyjna nr 35a

Wyznaczenie dyrektora, który wykona czynności związane z odbywaniem przygotowania do zawodu nauczyciela, w przypadku gdy nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, a w każdej z nich poniżej ½ etatu, ale łączny wymiar zatrudnienia wynosi co najmniej ½ etatu


Aktualizacja: 2024-06-28

Załączniki