Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę gry planszowej Gra rodzinna imprezowa „OK Boomer !” – 507 sztinformacja o udzieleniu zamówienia

Załącznik Nr 1 – formularz  oferty

Załącznik Nr 2 – klauzula informacyjna

Wybór najkorzystniejszej oferty – Wynik