Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych / różnego sprzętu i artykułów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek/ na potrzeby Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur


Informacja o udzieleniu zamówienia

Wybór najkorzystniejszych ofert

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – różny sprzęt i artykuły biurowe

Załącznik Nr 2 – opis przedmiotu zamówienia – papier

Załącznik Nr 3 – opis przedmiotu zamówienia – materiały eksploatacyjne do drukarek

Załącznik Nr 4 – formularz  oferty

Załącznik Nr 5 – wzór umowy / dot. części I i II/

Załącznik Nr 6 – wzór umowy / dot. części III/

Załącznik Nr 1 do wzoru umowy – klauzula dla reprezentantów stron

Załącznik Nr 7 – klauzula informacyjna