Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na serwis kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących na stanie Kuratorium Oświaty i jego Delegatur


Załączniki

Zapytanie ofertowe
Data: 2024-01-26, rozmiar: 228 KB
Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Data: 2024-01-26, rozmiar: 19 KB
załącznik Nr 2 Formularz oferty
Data: 2024-01-26, rozmiar: 18 KB
załącznik Nr 3 - umowa
Data: 2024-01-26, rozmiar: 370 KB
załączni nr 1 do umowy
Data: 2024-01-26, rozmiar: 379 KB
Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna
Data: 2024-01-26, rozmiar: 373 KB
rozstrzegnięcie na stronę
Data: 2024-02-09, rozmiar: 495 KB