Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych /różnego sprzętu i artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek/

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych /różnego sprzętu i artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek/ na potrzeby prac Zespołów ds. oceny programów oświatowych.  


Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja na temat wyboru  najkorzystniejszej oferty  

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia w części zamówienia I

Załącznik Nr 2 – opis przedmiotu zamówienia w części zamówienia II

Załącznik Nr 3 – formularz  oferty

Załącznik Nr 4 – wzór umowy / dot. części I /

Załącznik Nr 5 – wzór umowy / dot. części II/

Załącznik Nr 6 – klauzula informacyjna