Postępowanie w trybie zapytania ofertowego – ubezpieczenie samochodów służbowych: OC,AC, Assistance, NNW, Auto Szyba

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na ubezpieczeniu samochodów służbowych: OC,AC, Assistance, NNW, Auto Szyba


Informacja o udzieleniu zamówienia

Rozstrzygnięcie postępowania – wybór najkorzystniejszej oferty

Pytania wraz z odpowiedziami

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Formularz oferty
Załącznik Nr 3 – Wzór umowy
Załącznik Nr 4 – Klauzula informacyjna