Usługę dostępu do internetu dla Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur oraz usługę uruchomienia i utrzymania połączeń telefonicznych VOIP w technologii SIP trunk w Delegaturach Kuratorium Oświaty w terminie 01.04.2022 do dnia 31.03.2023 r.

Załączniki

wybór strona internetowa
Data: 2022-02-22, rozmiar: 434 KB
informacja o udzieleniu zamówienia
Data: 2022-02-24, rozmiar: 16 KB