Nowe druki obowiązujące w ramach modułu 3 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”


W związku z opracowaniem przez Ministerstwo Edukacji i Nauki nowych wzorów dokumentacji, dotyczącej realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, do stosowania od 2022 r., udostępniamy (w wersji edytowalnej):

Wymienione wzory dokumentów należy zastosować do sprawozdania z realizacji programu w 2021 r. oraz w kolejnych etapach wykonania zadania, zgodnie z rozporządzeniem i programem.