Montaż sufitów systemowych kasetonowych typu „Armstrong” z nowym oświetleniem ledowym wraz z wymianą fragmentów instalacji elektrycznej w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Piastowskiej 44 w Bielsku-Białej


Ogłoszenie o wyniku postępowania

Wybór ofert.

Przyznana punktacja.

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 26 października 2022 r.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pytanie i odpowiedź

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Identyfikator postępowania

Specyfikacja warunków zamówienia

zal.1 – PROJEKT TECHNICZNY

zal.2 – STWIOR BRANZA BUDOWLANA

zal.3 – STWIOR BRANZA ELEKTRYCZNA

zal.4 – PRZEDMIAR ROBÓT

zal.5 – Opis przedmiotu zam

zał.6 – Formularz ofertowy

zał.7 – Osw. o wykluczeniu Wykonawca

zał.8 – Osw. o wykluczeniu – inny podmiot

zał.9 – Osw. o spełnieniu warunków Wykonawcy

zał.10 – Osw. o spełnieniu warunków – inny podmiot

zał.11 – Wykaz robót budowlanych

zał.12- Wykaz osób

zał.13 – Wzór umowy