Postępowanie na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego w 2021 roku


Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik 1 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 2 – formularz ofertowy
Załącznik 3 – oświadczenie o wykluczeniu wykonawca
Załącznik 4 – oświadczenie o wykluczeniu – inny podmiot
Załącznik 5 – oświadczenie o spełnieniu warunków wykonawcy
Załącznik 6 – oświadczenie o spełnieniu warunków – inny podmiot
Załącznik 7 – oświadczenie o aktualności
Załącznik 8 – informacja na temat turnusów
Załącznik 9 – program pobytu
Załącznik 10 – opis okolicy i obiektu
Załącznik 11 – wykaz pokoi
Załącznik 12 – oświadczenie
Załącznik 13 – wykaz usług
Załącznik 14 – ogólne warunki umowy

– Załącznik 1 do umowy – protokół z odprawy
– Załącznik 2 do umowy – sprawy merytoryczne

Identyfikator postępowania