Dostawa sprzętu komputerowego dla Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przyznana punktacja

Zawiadomienie o unieważnieniu i powtórzeniu czynności oceny ofert

Informacja z otwarcia ofert z dniu 10 sierpnia 2021 r. godz. 12.00

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie    zamówienia

Pytanie do postępowania wraz z odpowiedzią

Załączniki

Ogloszenie o zamowieniu
Data: 2021-07-22, rozmiar: 108 KB
Specyfikacja warunkow zam
Data: 2021-07-22, rozmiar: 558 KB
zał. 1.1. - Opis przed. zam. cz. zam. I
Data: 2021-07-22, rozmiar: 27 KB
zał. 1.2. - Opis przed. zam. cz. zam. II
Data: 2021-07-22, rozmiar: 31 KB
zał.2 - Formularz ofertowy
Data: 2021-07-22, rozmiar: 64 KB
zał.3 - Oświadczenie o wykluczeniu Wykonawca
Data: 2021-07-22, rozmiar: 41 KB
zał.4 - Oświadczenie o aktualnosci
Data: 2021-07-22, rozmiar: 38 KB
zał.5 - ogolne warunki umowy
Data: 2021-07-22, rozmiar: 377 KB
Identyfikator postepowania
Data: 2021-07-22, rozmiar: 253 KB