Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę akcesoriów komputerowych i sieciowych na potrzeby Kuratorium Oświaty i jego Delegatur

Katowice, 06.04.2021 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia na podstawie Regulaminu określającego zasady postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa akcesoriów komputerowych i sieciowych na potrzeby Kuratorium Oświaty
i jego Delegatur

udzielono zamówienia Wykonawcy:

KMK-IT Kacper Kolasa
26-600 Radom, ul. Sobieskiego 1/17
w kwocie 2 963,07 zł brutto


Wybór najkorzystniejszej oferty


Pytania i odpowiedzi

Odpowiedz na pytanie

Załącznik nr 1 – Formularz oferty po modyfikacji

załącznik nr 1a – opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji


Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 1a – opis przedmiotu zamówienia
Zaącznik nr 2 – umowa
Załącznk nr 3-klauzula informacyjna (3)