Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę uruchomienia i utrzymania połączeń telefonicznych VOIP w technologii SIP trunk – w Delegaturach Kuratorium Oświaty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Rozstrzygnięcie

Pytanie i odpowiedź nr 2

Pytanie i odpowiedź nr 1

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty (2)

Złącznik nr 2 – umowa

Załącznk nr 3-klauzula informacyjna